Arkiv for Mars, 2020

Forlenga stenging av skular og SFO også etter påske

Åkra skole og SFO er inntil vidare stengt f.o.m. 14.04.20 t.o.m. 26.04.20.  På bakgrunn av regjeringa sitt vedtak opnar skulane igjen for 1. – 4. trinn måndag 27. april. Dette gjeld også SFO. Skulane vil framleis vera stengt for 5. – 10. trinn.   Det skal koma nasjonale rettleiarar som vil vera klare over påske. Desse vil omhandle blant anna smittekontroll og råd om risikogrupper. På bakgrunn av dette vil Karmøy kommune laga retningslinjer tilpassa lokale forhold ved den enkelte skule.   På...

Les meir
Sist oppdatert 13. april 2020 19:41

Betaling SFO – korleis handterer me det?

SFO-faktura som har forfall 1. april kan utsetjast til 1. mai. Føresette som allereie har lagt den til betaling i nettbanken må sjølv gå inn og endre dette. Dersom du allereie har betalt, vil dette bli korrigert på neste faktura. Refusjon for dagar utan SFO i mars og april vil...

Les meir
Sist oppdatert 20. mars 2020 11:47

Statsministaren held tale til born

Mange barn har spørsmål om korona-viruset. Derfor arrangerer regjeringa, i samarbeid med NRK Supernytt og Aftenposten Jr, ei eiga pressekonferanse for barn. Statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby stiller for å svara på spørsmål som blir send inn via https://nrksuper.no/, på...

Les meir
Sist oppdatert 16. mars 2020 09:14

Måndag 16. mars

Måndag 16. mars skal me gjera noko me ikkje har gjort før, me skal ha fjernundervisning med elevane våre. Det vil ikkje seie at me skal driva med "online forelesing" over internett, men elevane skal arbeida med oppgåver og skulearbeid heime.  Dette er nytt for oss slik at me...

Les meir
Sist oppdatert 15. mars 2020 21:39

Smittereduserande tiltak

Helsedirektoratet har påpekt at barn som er heime fra skule og barnehage blir bedt  om å vera mest mogleg heime. Ein kan omgås søsken som vanleg, dette gjeld også barn fra skilde familiar som har fleire heim. Det blir ikkje anbefalt å samle flerie til felles aktivitetar eller leiketreff,...

Les meir
Sist oppdatert 14. mars 2020 12:59

Stengte skular og barnehagar

Åkra skole og SFO er stengt f.o.m. 13.03.20 t.o.m. 13.04.20. Oppdatert informasjon finn ein via denne lenka

Les meir
Sist oppdatert 24. mars 2020 16:05

Skidag torsdag 5 mars.

Torsdag 5 mars, fekk elevar og vaksne frå 5. og 6. trinn ei naturoppleving dei vil hugse i lang tid.  På noko kort varsel, tok godt over 70 veldig sporty barn og vaksne, buss til Fjellstøl og Olalia. Der gjekk vi i ca ein times tid, før vi fann...

Les meir
Sist oppdatert 10. mars 2020 19:28

OM CORONAVIRUS I SKULE/BARNEHAGE

Fleire føresette har tatt kontakt med smittevernlegen for å få informasjon om korleis dei skal forholda seg til barn og unge som kjem heim fra vinterferie i områder med pågåande smittespreiing av corona-viruset. Smittevernlegen har derfor utarbeida eit informasjonsskriv om dette (lenke).

Les meir
Sist oppdatert 1. mars 2020 15:16