Arkiv for Mai, 2020

Uteskule

Onsdag 20 mai, hadde elevar og vaksne frå 6. trinn og 7. trinn kvar sin uteskule dag. Elevane frå 6. trinn vart delt inn i 4 grupper. Staden var Åkrastranda. Aktiviteane besto av observasjonar av vass og vadefuglar, blomar på Andersklubben, og sjå etter «spor» frå 2 verdskrig langs...

Les meir
Sist oppdatert 25. mai 2020 10:47

Melding om skulefri

Fredag 22. mai har elevane fri frå skulen, SFO er open som vanleg. Måndag 25. mai har elevane fri frå skulen og SFO er stengt grunna avspasering. Skulesjefen har meldt frå at skuleruta skal gjennomførast som vedtatt. Me ønskjer alle ei fin lang helg.

Les meir
Sist oppdatert 20. mai 2020 10:56

Status mattemaraton 15. mai

12 skular på Karmøy er godt i gang med Mattemaraton, og som ein ser av oversikta, er det høgast prosentandel elever ved Stokkastrand og Åkra skoler som er i gang. Når det gjeld talet på løyste oppgåver, så er det Torvastad og Bø som er øvest på lista. Her...

Les meir
Sist oppdatert 15. mai 2020 13:21

17. mai aktivitetar, Åkra skule.

Onsdag 13 mai, hadde småskulen ein alternativ 17. mai feiring. I eit strålande, men noko kaldt vårver, var elevane frå 1-4. klasse ute i skulegadrden og hadde ulike aktivitetar. Med smitteverntiltaka ivareteke, så fekk elevane prøva seg på blant anna ringspel, potetløp, snurre lukkehjul og kaste ball i bøtte....

Les meir
Sist oppdatert 14. mai 2020 07:11

Skule og SFO blir slik framover

1.-4. trinn: skuledagen byrjar kl. 08:30 - sluttar kl. 13:15 alle vekedagar. 5.-7. trinn: skuledagen byrjar kl. 09:00 - sluttar kl. 13:45 alle vekedagar. SFO: er open frå kl. 07:00 – 08:30 og kl. 13:15 - 16:00. SFO tidene kan endrast om det blir naudsynt.

Les meir
Sist oppdatert 10. mai 2020 16:05

Gladmelding fra skulen

No skal me endeleg starte opp att for alle elevane på Åkra skole.  Måndag 11. mai byrjar 7. trinn, kl. 09:00 og tysdag 12. mai byrjar 5.- og 6. trinn, kl. 09:00. Det er viktig at elevane ikkje kjem på skulen før tidlegast 08:50, me møter dei ute og viser dei...

Les meir
Sist oppdatert 10. mai 2020 15:15

Opnar skulen igjen for mellomtrinnet?

På regjeringa sin pressekonferanse i dag kl. 18:00, vil me få informasjon om korleis det vil bli vidare med tanke på opning av skulane for mellomtrinnet. Pressekonferanse kan de sjå her. Me vil oppdatert heimesida med oppdatert informasjon.

Les meir
Sist oppdatert 7. mai 2020 17:31

Mattemaraton 2020

MatteMaraton er ein konkurranse der ein ikkje vinn ved å gjera mest eller vera raskast. Her handlar det om å fullføra på ditt nivå, i ditt eige tempo, saman som eitt lag. I fjor var det ca. 188 000 deltakarar som deltok - MatteMaraton Norges desidert største konkurranse. I 2020...

Les meir
Sist oppdatert 5. mai 2020 07:42