Skule og SFO blir slik framover

Sist oppdatert 10. mai 2020 16:05
  • 1.-4. trinn: skuledagen byrjar kl. 08:30 – sluttar kl. 13:15 alle vekedagar.
  • 5.-7. trinn: skuledagen byrjar kl. 09:00 – sluttar kl. 13:45 alle vekedagar.
  • SFO: er open frå kl. 07:00 – 08:30 og kl. 13:15 – 16:00.
    • SFO tidene kan endrast om det blir naudsynt.