Status mattemaraton 15. mai

12 skular på Karmøy er godt i gang med Mattemaraton, og som ein ser av oversikta, er det høgast prosentandel elever ved Stokkastrand og Åkra skoler som er i gang. Når det gjeld talet på løyste oppgåver, så er det Torvastad og Bø som er øvest på lista. Her er det berre til å stå på vidare!
MatteMaraton blir avslutta 31. mai, og det er derfor fortsatt tid til at fleire oppgåver og aktivitetar blir gjort.
Ein kan følgje utviklinga her: live.kikora.no