Nivåinndeling av smitteverntiltak

Trykk på bilete for større bilete

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som viser kva for smittevernstiltak barnehager og skoler skal følgje. Det er den generelle smittesituasjonen i Noreg som avgjer nivået som skal følgjast.
Me er no på gult nivå