BlimE dansen 2020.

12. november var det duka for NRK´s årlege venskapskampanje, BlimE dansen. I år deltok over 400 000 elevar over heile landet, som dansar for godt vennskap og samhold. På Åkra skole har dette blitt ein kjekk årleg tradisjon. Pga årets pandemi, så dansa kvar kohort for seg. Under kan du sjå bilete får dei ulike kohortane. Klikk her; https://nrksuper.no/blime-dans for å sjå video av Åkra skole sine bidrag.