Endring i smittevernreglane f.o.m. 4. januar t.o.m. 18. januar 2021

Barneskolar er fortsatt på gult nivå etter Folkehelseinstituttet sin “Trafikklysmodell”

For å avgrensa auking i smitte i januar har regjeringa beslutta at alle landet sine ungdomsskolar og vidaregåande skolar bør gå over til raudt nivå uavhengig av det lokale smittenivået.

Kommunar med mykje smitte bør vurdera om barneskolar også skal gå over til raudt nivå. Det er lokale helsemyndigheiter som avgjer om  barneskolar skal gå over til raudt nivå. Dette bør skje i samråd med lokale utdanningsmyndigheiter.

Tiltaket gjeld fra måndag 4. januar 2021 og foreløpig fram til måndag 18. januar.

Bakgrunnen for at regjeringa no innfører strengare tiltak, er frykt for at det har vært auka smitte gjennom juleferien. For å hindre smittespreiing og at smitten kje, ut av kontroll, blir det innført strengere nasjonale tiltak i ein avgrensa periode.

Skolar må være førebudd på å skifte mellom gult og raudt nivå på kort varsel i tida framover.