Skulen opnar på «raudt nivå» etter påske.

Etter at skulane på Karmøy var stengd dei siste dagane før påske, opnar dei igjen opp for fysisk undervisning frå onsdag 7. april på såkalla raudt nivå.

Klikk på lenka under for å lese meir om saka.

https://www.karmoy.kommune.no/karmoy-apner-skolene-pa-rodt-niva/