Invitasjon til årets sommarskule.

Hei! 🙂
  
Årets påmelding til sommarskulen er allereie i gong.

Sommerlab – en lærerik og morsom sommerskole.

Vi ønskjer borna velkomen til ei veke stappfull av forskaropplevelsar dei seint vil gløyme. På kurset lærar deltakarane om naturvitenskapens spennande verden. Borna får utføre eksperimentar med ekte forskarutstyr og bruke kreativiteten til å løyse praktiske oppgåver. Årets kursinnhold følgjer læreplana og er eit godt supplement til skuleundervisninga.   
  

Smittevern på Sommerlab .

Sjølv om sjansane er gode for at smittesituasjonen i Noreg er lettare til sommaren, førebur vi oss på å møte utfordringar lik våren 2020. Vi vil følgje båe lokale og nasjonale retningslinjar, samt ta med oss gode erfaringar og rutinar for smittevern opparbeida på fjorårets kurs. Born med teikn på sjukdom vil få eit digitalt kurstilbod, og vi vil bemanne oss ekstra, slik at vi kan setje inn vikarar på kort varsel ved teikn på sjukdom.

Du finner meir informasjon om Sommerlab og nærmaste kursstad på www.sommerlab.no