Grønt nivå.

Fra mandag 31. mai skal skolene driftes på grønt nivå. Dette gjelder både  barnehager, barne-, ungdoms,- og videregående skoler i Karmøy kommune. Kommunen er nå på laveste risikonivå i pandemien, det vil si risikonivå 1.

Det er faglige anbefalinger som  ligger til grunn for belsutningen om å gå over fra gult til grønt nivå.

-Etter siste anbefalinger fra Folkehelseinstituttet  ser vi kke noen smittevernfaglig grunn til at vi skal holde barnehager og skoler på gult nivå, sier smittevernlege Martin Eikrem.  

Lettelser for barn og unge

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene.  Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.