Første skuledag

Me ynskjer alle elevar, foreldre og ansatte velkomne til eit nytt, spennande og lærerikt skuleår.