Nyheter

Angåande medieoppslag om Åkra skole

I helga blei skulen gjort kjend med at det var blitt vist ein destruktiv video på ein av elevane sin IPad. Videoen vart vist for nokre andre elevar på skulen. Me tek stor avstand frå slike negative filmsnuttar og videoar og me oppmodar føresette til å følgja nøye med...

Les meir
Sist oppdatert 15. september 2020 07:36

Aksjon mot hovudlus

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skolar og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. Åkra skole skal delta i veke 35, helga 29. og 30. august. Vi håpar at alle elevar på vår skole støttar opp om...

Les meir
Sist oppdatert 23. august 2020 14:18

Skulemjølk?

Det er mogleg å bestilla skulemjølk for dei som ønskjer det til sine barn. Logg inn på: https://www.skolelyst.no/ Pr. dags dato tilbyr me desse 7 produkta: * Lettmelk 1 % fett * Lettmelk 0,5 % fett * Lettmelk Kakao * Lettmelk Laktosefri * Fruktdrikk Eple * Appelsindrikk Havredrikk

Les meir
Sist oppdatert 13. august 2020 21:30

Oppstart for 1. klasse, måndag 17. august kl. 09:00.

Kommuneoverlege i Karmøy, Katrine Marie Haga Nesse og kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen er einige om at det er viktig at barn og unge får komme tilbake til ein så normal kvardag som mogleg. Foreløpig er det lite Covid-19 i Karmøy kommune og derfor må konsekvensane av tiltak...

Les meir
Sist oppdatert 17. august 2020 08:26

Velkomen til skulen måndag 17. august

Endeleg er ferien over og me kan ønskja elevane velkomne tilbake til skulen til nytt skuleår. Oppstart blir måndag 17. august kl. 08:30 for 2. - 7. trinn. Nye 1. klasse ønskjer me å ta i mot på skulen kl. 09:00, og det gleder me oss svært mykje til. (Føresette...

Les meir
Sist oppdatert 13. august 2020 19:46

I Olaskogen med 5B.

I dag var 5B i Olaskogen. Der hadde vi turbingo, boccia , turn, konkurransar som tautrekking og «melkespann halding» samt fotball og frileik. Vi hadde også mykje god mat og mange fine samtalar. Turen starta i skodde og endte i strålande solskinn🌞🌞 Under kan du sjå eit utval bilete...

Les meir
Sist oppdatert 18. juni 2020 19:38

A day at school.

On Thursday, the pupils in 6th grade, had an English day at school. Pupils and grown ups were dressed in white shirts and ties. Black trousers and skirts. We were talking English the whole day. We saw a Star Wars movie. During the movie, the teachers served biscuits and...

Les meir
Sist oppdatert 17. juni 2020 21:58

Uteskule med 2. klasse.

2. klasse hadde uteskule fredag 12.juni. Vêret var flott! Store og små kosa seg. Bileta er tatt då elevane jobba med å lage figurar med grillpinnar og gummistrikk. Under kan du sjå eit utval bileter av dei flotte resultata!  

Les meir
Sist oppdatert 14. juni 2020 21:07

Sandslottkonkurranse for 4. trinn.

Fredag 12 juni, var elevar og vaksne frå 4. trinn, samla til den årlege store prestisjetunge  sandslottkonkurransen. I år med eigen tilpassa vri. I usedvanleg nydeleg sommarver fekk elevane nytta fantasien og kreativiteten til fulle. Medan elevane jobba og samarbeidde om byggjinga av dei  ulike motiva, ordna dei vaksne...

Les meir
Sist oppdatert 12. juni 2020 16:28