Nyheter

Karmøy innfører gult nivå for barnehagar og skular frå 19. april.

Med bakgrunn i låge smittetal, har kommunen bestemt at barnehagar og skular skal over på gult nivå frå mandag av. – Smittesituasjonen er no veldig låg, så da er det naturleg at vi opnar på gult nivå. Vi kan no opne opp, med færre restriksjonar, og ha eit...

Les meir
Sist oppdatert 16. april 2021 12:11

Undervisning på raudt nivå etter påske?

Kommunane på Haugalandet  planlegg for å kunne opne skulane for undervisning på raudt nivå over påske dersom den lokale smittesituasjonen gjer det mogleg. Kommunane vil følgje smittesituasjonen gjennom påska, og vil gjere en ny vurdering påskeafta 3. april. Dersom det blir opna for undervisning på raudt nivå, vil skolane bruke 6. april til...

Les meir
Sist oppdatert 26. mars 2021 20:31

Korona

No er det meste av reglar knytta til korona tatt bort. De finn oversikt over endringane som no gjeld på kommunen si nettside: https://www.karmoy.kommune.no/nye-koronaregler-12-februar/

Les meir
Sist oppdatert 16. februar 2022 16:26

Karmøy kommune innfører heimeundervisning frå 5. til 10. klasse (15.12.21)

Det innføres digital heimeundervisning for alle elevar frå 5. til 10. trinn i Karmøy kommune frå og med torsdag 16.12 og frem til juleferien.  Kartlegging fra 1. til 12. desember viser 195 smittede elevar og 16 smittede ansatte fordelt på nesten samtlege skular i kommunen. Dei siste dagane er det...

Les meir
Sist oppdatert 15. desember 2021 21:09

Skulerute 2021-2022

Klikk på lenkja under, og les oppdatert og korrekt utgåve over skuleruta for skuleåret 2021-2022 ved Åkra skule. Skuleruta ligg også i boksen “Om skulen”, deretter “skulerute”.

Les meir
Sist oppdatert 1. september 2021 21:11

Første skuledag

Me ynskjer alle elevar, foreldre og ansatte velkomne til eit nytt, spennande og lærerikt skuleår.

Les meir
Sist oppdatert 17. august 2021 15:36

Førskuledagen for neste skuleårs førsteklassingar vel blåst!

Det var nokre forventningsfulle og spente elevar som onsdag 9. juni, sto klar til sin aller første dag på Åkra skole. Flagget var heist til ære for dei. Elevane blei fulgt til skulen av foreldra sine, og veldig mange hadde allerede klar ransel og pennal. Dei blei ropt opp av rektor på skuleplassen, og inne i 1.klasserommet vart dei godt tekne imot av lærerane sine, og fekk tilvist ein sitjeplass av med namnet sitt...

Les meir
Sist oppdatert 11. juni 2021 11:48

Grønt nivå.

Fra mandag 31. mai skal skolene driftes på grønt nivå. Dette gjelder både  barnehager, barne-, ungdoms,- og videregående skoler i Karmøy kommune. Kommunen er nå på laveste risikonivå i pandemien, det vil si risikonivå 1. Det er faglige anbefalinger som  ligger til grunn for belsutningen om å gå over fra...

Les meir
Sist oppdatert 28. mai 2021 14:45

Hurra for 17. mai.

Onsdag 12. mai, var siste skuledag før nasjonaldagen vår, 17. mai, og dermed dagen for å øve på marsjering, song og hurrarop. Sjølv om det tradisjonelle barnetoget vert avlyst i år, fekk vi lagd god 17. mai stemning i gatene. Så vil me få benytta anledninga til å gratulerer...

Les meir
Sist oppdatert 13. mai 2021 18:02

Tinestafetten 2021.

Tirsdag 11 mai, var det duka for «vårens vakreste eventyr»; Tinestafetten 2021. Denne gongen på Haugesund friidrettstadion. Åkra skule stilte med heile tre lag frå 6. og 7. trinn. I nydelig vårver, imponerte 7A med ein overlegen seier i sitt heat. 6A leda lenge sitt heat, men måtte...

Les meir
Sist oppdatert 11. mai 2021 21:28

Leirskulen 2021.

Veke 18 var det tid for den tradisjonelle, lærerrike og kjekke leirskulen for elevar og lærarar på 6.trinn. Leirskuleopphaldet var todelt. I den eine økta, var det fokus på historie og vikingtida. Mellom anna så levde og budde elevane som trælar frå vikingtida, i flotte omgivelsar på Bukkøy. Dette...

Les meir
Sist oppdatert 9. mai 2021 21:54

Ei flaske er nok.

Skulen og FAU sagt ja til å vera med på prosjektet "Ei flaske er nok". Målet er å samla 1 flaske pr.innbygger i Norge, til støtte for Barnekreft Foreningen. Henning Aarekol og Kristian Gustavsen fra FAU var i dag på skulen for å hente flaskene me har samla inn. Dei blei...

Les meir
Sist oppdatert 20. april 2021 13:46