Nyheter

Skulen opnar på «raudt nivå» etter påske.

Etter at skulane på Karmøy var stengd dei siste dagane før påske, opnar dei igjen opp for fysisk undervisning frå onsdag 7. april på såkalla raudt nivå. Klikk på lenka under for å lese meir om saka. https://www.karmoy.kommune.no/karmoy-apner-skolene-pa-rodt-niva/

Les meir
Sist oppdatert 6. april 2021 16:27

Undervisning på raudt nivå etter påske?

Kommunane på Haugalandet  planlegg for å kunne opne skulane for undervisning på raudt nivå over påske dersom den lokale smittesituasjonen gjer det mogleg. Kommunane vil følgje smittesituasjonen gjennom påska, og vil gjere en ny vurdering påskeafta 3. april. Dersom det blir opna for undervisning på raudt nivå, vil skolane bruke 6. april til...

Les meir
Sist oppdatert 26. mars 2021 20:31

Me går over til heimeundervisning

Smittetrykket på Hauglandet er høgt. Kommunane på Haugalandet, i samarbeid med Statsforvaltaren, har i kveld derfor bestemt at me skal gå over til heimeskule frå i morgon 17. mars tom fredag 26. mars. Det betyr at skulen er stengt f.o.m 17. mars t.o.m 26. mars. Det vil bli høve...

Les meir
Sist oppdatert 17. mars 2021 16:07

Informasjon om overgang til raudt nivå

Skolane i Karmøy går over til raudt nivå fram til påske. Skolen og SFO er stengt måndag 15. mars, for å klargjere skolen til raudt nivå.Det blir lagt opp til heimeundervisning/arbeidsplan for elevane denne dagen. Lærarane vil ta kontakt gjennom Showbie/Teams. Personalet skal møta på skulen for å klargjere...

Les meir
Sist oppdatert 14. mars 2021 17:42

Endring i smittevernreglane f.o.m. 4. januar t.o.m. 18. januar 2021

Barneskolar er fortsatt på gult nivå etter Folkehelseinstituttet sin “Trafikklysmodell” For å avgrensa auking i smitte i januar har regjeringa beslutta at alle landet sine ungdomsskolar og vidaregåande skolar bør gå over til raudt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Kommunar med mykje smitte bør vurdera om barneskolar også skal gå...

Les meir
Sist oppdatert 3. januar 2021 20:37

Skulestruktur sone 2

Hovudutvalet i oppvekst og kultur hadde i dag, torsdag 03.12.20. møte der saka om skulestruktur sone 2 var første sak på agendaen. På møtet blei det fremja eit nytt forslag:"Karmøy kommunestyre vedtar å ikke endre forskrift om inntaksområder for Åkra skole, Sevland skole, Grindhaug skole og Ådland skole. Skolegrensene...

Les meir
Sist oppdatert 3. desember 2020 22:18

BlimE dansen 2020.

12. november var det duka for NRK´s årlege venskapskampanje, BlimE dansen. I år deltok over 400 000 elevar over heile landet, som dansar for godt vennskap og samhold. På Åkra skole har dette blitt ein kjekk årleg tradisjon. Pga årets pandemi, så dansa kvar kohort for seg....

Les meir
Sist oppdatert 14. november 2020 15:00

Forfattarbesøk- Arne Svingen.

Tysdag 3 november, hadde den kulturelle skulesekken invitert forfattar Arne Svingen til Åkra skule. Pga smitteverntiltak, vart besøket delt opp i tre økter, mellom 5. 6. og 7. klassingane. Arne Svingen har har vore forfattar i over 20 år, og har skreve over 100 barne og...

Les meir
Sist oppdatert 4. november 2020 14:52

Høyring angåande skulegrenser sone 2, Åkra

Me har laga ei eiga side der me legg inn innspel frå klassar, Elevrådet, tillitsvalde og SU/SMU Åkra skole til høyringsbrevet om endring av skulegrenser i sone 2. Sida finn de under "Om skulen" - "Høyring om endring av skulegrenser" - eller ved å trykkja på lenka på denne...

Les meir
Sist oppdatert 1. november 2020 19:43

Politi kontroll

Tysdag 27.10.20 hadde politiet ein trafikksikkerheitskontroll ved skulen. Politiet stilte med tre uniformerte politibetjentar. Barna fekk gode tilbakemeldingar bruk av sykkelhjelm, det var bra. Det var ikkje så mange som var flinke til å bruka refleks, men politiet hadde refleks med og delte ut til dei som ikkje hadde....

Les meir
Sist oppdatert 27. oktober 2020 13:03