Nyheter

Endring i smittevernreglane f.o.m. 4. januar t.o.m. 18. januar 2021

Barneskolar er fortsatt på gult nivå etter Folkehelseinstituttet sin “Trafikklysmodell” For å avgrensa auking i smitte i januar har regjeringa beslutta at alle landet sine ungdomsskolar og vidaregåande skolar bør gå over til raudt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Kommunar med mykje smitte bør vurdera om barneskolar også skal gå...

Les meir
Sist oppdatert 3. januar 2021 20:37

Skulestruktur sone 2

Hovudutvalet i oppvekst og kultur hadde i dag, torsdag 03.12.20. møte der saka om skulestruktur sone 2 var første sak på agendaen. På møtet blei det fremja eit nytt forslag:"Karmøy kommunestyre vedtar å ikke endre forskrift om inntaksområder for Åkra skole, Sevland skole, Grindhaug skole og Ådland skole. Skolegrensene...

Les meir
Sist oppdatert 3. desember 2020 22:18

BlimE dansen 2020.

12. november var det duka for NRK´s årlege venskapskampanje, BlimE dansen. I år deltok over 400 000 elevar over heile landet, som dansar for godt vennskap og samhold. På Åkra skole har dette blitt ein kjekk årleg tradisjon. Pga årets pandemi, så dansa kvar kohort for seg....

Les meir
Sist oppdatert 14. november 2020 15:00

Forfattarbesøk- Arne Svingen.

Tysdag 3 november, hadde den kulturelle skulesekken invitert forfattar Arne Svingen til Åkra skule. Pga smitteverntiltak, vart besøket delt opp i tre økter, mellom 5. 6. og 7. klassingane. Arne Svingen har har vore forfattar i over 20 år, og har skreve over 100 barne og...

Les meir
Sist oppdatert 4. november 2020 14:52

Høyring angåande skulegrenser sone 2, Åkra

Me har laga ei eiga side der me legg inn innspel frå klassar, Elevrådet, tillitsvalde og SU/SMU Åkra skole til høyringsbrevet om endring av skulegrenser i sone 2. Sida finn de under "Om skulen" - "Høyring om endring av skulegrenser" - eller ved å trykkja på lenka på denne...

Les meir
Sist oppdatert 1. november 2020 19:43

Politi kontroll

Tysdag 27.10.20 hadde politiet ein trafikksikkerheitskontroll ved skulen. Politiet stilte med tre uniformerte politibetjentar. Barna fekk gode tilbakemeldingar bruk av sykkelhjelm, det var bra. Det var ikkje så mange som var flinke til å bruka refleks, men politiet hadde refleks med og delte ut til dei som ikkje hadde....

Les meir
Sist oppdatert 27. oktober 2020 13:03

SFO i haustferien 2020

I haustferien på Åkra skole SFO har me drive på med aktivitetar som høyrer med i ein haustferie.Me starta veka med kanotur på Litlefot vatnet i Kopervik på måndagen. Tysdag fyrte me opp bål i bålpanna og laga ei nydeleg grønsakssuppe på bålet. Seinare i veka blei det gjærbakst,...

Les meir
Sist oppdatert 27. oktober 2020 12:08

Beintøft 2020

«Beintøft» er Noregs største gå-til- skulen aksjon, for alle barneskoleelevar i heile landet. Den skal inspirera elevar til å gå, sykle eller reisa kollektivt til skulen.  I tidsrommet 31 august, til 25 september, har skulen registrert elevar som anten har sykla, gått eller blitt køyrd til skulen. I år...

Les meir
Sist oppdatert 4. oktober 2020 11:01

Rom for IMPRO.

Måndag 28 september, hadde skulen og 6. klasse besøk av dansaren Ida Utvik. «ROM FOR IMPRO» er ein danseworkshop, og i nesten ein klokketime fekk elevane båe sjå improdans, snakke om improvisasjon og improvisera sjølv. Elevane fekk læra ulike måtar å lage bevegelsar  på, og korleis vi enkelt kan variera måten...

Les meir
Sist oppdatert 29. september 2020 09:20

Angåande medieoppslag om Åkra skole

I helga blei skulen gjort kjend med at det var blitt vist ein destruktiv video på ein av elevane sin IPad. Videoen vart vist for nokre andre elevar på skulen. Me tek stor avstand frå slike negative filmsnuttar og videoar og me oppmodar føresette til å følgja nøye med...

Les meir
Sist oppdatert 15. september 2020 07:36