Nyheter

SFO i haustferien 2020

I haustferien på Åkra skole SFO har me drive på med aktivitetar som høyrer med i ein haustferie.Me starta veka med kanotur på Litlefot vatnet i Kopervik på måndagen. Tysdag fyrte me opp bål i bålpanna og laga ei nydeleg grønsakssuppe på bålet. Seinare i veka blei det gjærbakst,...

Les meir
Sist oppdatert 27. oktober 2020 12:08

Beintøft 2020

«Beintøft» er Noregs største gå-til- skulen aksjon, for alle barneskoleelevar i heile landet. Den skal inspirera elevar til å gå, sykle eller reisa kollektivt til skulen.  I tidsrommet 31 august, til 25 september, har skulen registrert elevar som anten har sykla, gått eller blitt køyrd til skulen. I år...

Les meir
Sist oppdatert 4. oktober 2020 11:01

Rom for IMPRO.

Måndag 28 september, hadde skulen og 6. klasse besøk av dansaren Ida Utvik. «ROM FOR IMPRO» er ein danseworkshop, og i nesten ein klokketime fekk elevane båe sjå improdans, snakke om improvisasjon og improvisera sjølv. Elevane fekk læra ulike måtar å lage bevegelsar  på, og korleis vi enkelt kan variera måten...

Les meir
Sist oppdatert 29. september 2020 09:20

Angåande medieoppslag om Åkra skole

I helga blei skulen gjort kjend med at det var blitt vist ein destruktiv video på ein av elevane sin IPad. Videoen vart vist for nokre andre elevar på skulen. Me tek stor avstand frå slike negative filmsnuttar og videoar og me oppmodar føresette til å følgja nøye med...

Les meir
Sist oppdatert 15. september 2020 07:36

Aksjon mot hovudlus

Folkehelseinstituttet oppmodar alle skolar og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. Åkra skole skal delta i veke 35, helga 29. og 30. august. Vi håpar at alle elevar på vår skole støttar opp om...

Les meir
Sist oppdatert 23. august 2020 14:18

Skulemjølk?

Det er mogleg å bestilla skulemjølk for dei som ønskjer det til sine barn. Logg inn på: https://www.skolelyst.no/ Pr. dags dato tilbyr me desse 7 produkta: * Lettmelk 1 % fett * Lettmelk 0,5 % fett * Lettmelk Kakao * Lettmelk Laktosefri * Fruktdrikk Eple * Appelsindrikk Havredrikk

Les meir
Sist oppdatert 13. august 2020 21:30

Oppstart for 1. klasse, måndag 17. august kl. 09:00.

Kommuneoverlege i Karmøy, Katrine Marie Haga Nesse og kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørn Andersen er einige om at det er viktig at barn og unge får komme tilbake til ein så normal kvardag som mogleg. Foreløpig er det lite Covid-19 i Karmøy kommune og derfor må konsekvensane av tiltak...

Les meir
Sist oppdatert 17. august 2020 08:26

Velkomen til skulen måndag 17. august

Endeleg er ferien over og me kan ønskja elevane velkomne tilbake til skulen til nytt skuleår. Oppstart blir måndag 17. august kl. 08:30 for 2. - 7. trinn. Nye 1. klasse ønskjer me å ta i mot på skulen kl. 09:00, og det gleder me oss svært mykje til. (Føresette...

Les meir
Sist oppdatert 13. august 2020 19:46

I Olaskogen med 5B.

I dag var 5B i Olaskogen. Der hadde vi turbingo, boccia , turn, konkurransar som tautrekking og «melkespann halding» samt fotball og frileik. Vi hadde også mykje god mat og mange fine samtalar. Turen starta i skodde og endte i strålande solskinn🌞🌞 Under kan du sjå eit utval bilete...

Les meir
Sist oppdatert 18. juni 2020 19:38