Høyring om endring av skulegrenser

Me vi på denne sida leggje fram dokument i samband med høyringsbrev om endring av skulegrenser i sone 2, hausten 2020. Her vil det bli lagt ut innspel frå klassar, Elevrådet, tillitsvalde og SU/SMU Åkra skole. Nokre filer er dessverre for store til at vi får publisert dei på skulen si nettside, desse blir sendt inn som innspel til høyringa.

Innspel til høyringsbrev frå klasse 6B – Videolenke