Faglenker

FOR ELEVAR OG FØRESETTE FOR TILSETTE (dei fleste av sidene krev eiga pålogging. som regel feide-pålogging.
MULTI NETTOPPGÅVER 5-7  (matte oppgåver på nett)

MYLDER (for samfunnsfag og naturfag 1.-4. klasse)

MAIL (Office 365)

VISMA FLYT SKOLE ( lærarverktøy)

MULTI NETTOPPGÅVER 1-4 (nettoppgåver på nett) UDIR (UTDANNINGSDIREKTORATET)
MATTEMEISTEREN (digital matematikkportal) MULTI SMART TAVLE (matematikk)
SALABY ( ei samleside for alle fag) KORARTI (Ei musikkside for karaoke og singback)
LOKUS123  ( ei samleside for m.a. norsk og matematikk) CONEXUS ENGAGE (nyttig kartleggjingverktøy)
EXPLORE ØVEROM (engelsk- oppgåver på nett) GYLDENDAL LISENSAR
NRK SKULE (video og snuttar frå NRK, alle fag) AKTIVITETSBANKEN (TIPS TIL GYM-AKTIVITETAR)
CREAZA (lage teikneseriar på nett) SALABY ( ei samleside for alle fag)
TI FINGRAR (trening i touch- metoden, krev feide-pålogging) SPIROO (Gyldendal sine læresider)
IKT KURS FOR ELEVAR NRK SKULE (video og snuttar frå NRK, alle fag)
NETTVETT