Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar, Malin Kolltveit, har kontortid på skulen måndag, onsdag og fredag fra kl. 09:00. Då kan elevane sjølve ta kontakt ved å koma innom kontoret, eller avtale tid. Føresette er og velkomne. Helsesjukepleiar er og tilgjengeleg på telefon. Føremålet med skulehelsetenesta er å fremja barn si psykiske og fysiske helse, trivsel og gode sosiale relasjonar og miljømessige forhold. Skulehelsetenesta har og fokus på å førebyggja sjukdom og skade.  Du kan ta kontakt med helsesjukepleiar om det aller meste, slik som:
 • Barn si utvikling og vekst
 • Kost og ernæring
 • Søvn
 • Hygiene
 • Psykiske problem, einsemd, isolasjon og tristhet
 • Problem i familien
 • Sorg
 • Rus
Skulehelsetenesta tilbyr i tillegg følgjande:
 • Skulestartundersøkimgar i 1.klasse
 • Veging og måling i 3.klasse
 • Vaksinering i 2., 6. og 7.klasse
 • Helseopplysing og undervisning

Helsesjukepleiar kan treffast på: telefon: 91187560, e-post: mako@karmoy.kommune.no

Skulehelsetenesta er knytt opp til Åkra helsestasjon som kan også kontaktast på telefon: 52 81 15 51