Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar, Anne May Sandvik, har kontortid på skulen onsdag og torsdag fra kl. 08:00 – 15:30. Fredagar er Helsesjukepleiar tilgjengeleg helsestasjonen (52 81 15 51). Då kan elevane sjølve ta kontakt ved å koma innom kontoret. Føresette er også velkomne. Helsesjukepleiar er også tilgjengeleg på telefon. Føremålet med skulehelsetenesta er å fremja barn si psykiske og fysiske helse, trivsel og gode sosiale relasjonar og miljømessige forhold. Skulehelsetenesta har også fokus på å førebyggja sjukdom og skade.  Du kan ta kontakt med helsesjukepleiar om det aller meste, slik som:

  • Barn si utvikling og vekst
  • Kost og ernæring
  • Søvn
  • Hygiene
  • Psykiske problem, einsemd, isolasjon og tristhet
  • Problem i familien
  • Sorg Rus
Helsesjukepleiar kan treffast på: telefon: 476 17 305, e-post: ams07@karmoy.kommune.no
Skulehelsetenesta er knytt opp til Åkra helsestasjon som kan også kontaktast på telefon: 52 81 15 51

 Folkehelseinstituttet oppmodar alle skolar og barnehagar i landet til å ta del i nasjonale halvårlege aksjonar mot hovudlus som blir arrangert årleg i veke 10 og 35. Åkra skole skal delta i veke 35, helga 29. og 30. august.
Vi håpar at alle elevar på vår skole støttar opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplaga hos oss.
Kven bør sjekke seg for hovudlus?
Skoleelevane, dei tilsette på skolen og familiemedlemmene til barn og tilsette bør sjekke seg for hovudlus i aksjonsperioden. Jo fleire som sjekkar seg, dess fleire vil kunne oppdage om dei har lus og behandle seg slik at luseplaga blir redusert.