SFO

SFO informasjon for Åkra skole.

I haustferien på Åkra skole SFO har me drive på med aktivitetar som høyrer med i ein haustferie.
Me starta veka med kanotur på Litlefot vatnet i Kopervik på måndagen. Tysdag fyrte me opp bål i bålpanna og laga ei nydeleg grønsakssuppe på bålet. Seinare i veka blei det gjærbakst, leik inne i gymsalen og ute på fotballbana. Det blei laga flotte smykker og væsker og me hadde SPA og dans.
Ikkje minst så hadde me mykje god og verdifull leik på tvers av aldersgrupper då me var i same kohort i haustferien.
Tusen takk til dei flotte barna og vaksne som gjorde haustferien på SFO heilt super!


Søknad om plass, endring og oppseiing av plass i SFO må registrerast i “Visma Flyt skole” (VFS). Føresette må logga inn via ID-porten.
https://skole.visma.com/karmoy/Account/Login?returnUrl=%2Fkarmoy%2F

 • Frist for påmelding i SFO for komande skuleår er 1. mars. Alle som melder seg på innan fristen får plass.
 • Føresette kan endre og seie opp plassen på vanlig måte i Visma Flyt Skole. Oppseiingstida er endra til 2 månader.
 • Elevar som allereie har plass på SFO dette skuleåret, 1. t.o.m. 3. klasse, har automatisk plass til neste års SFO, ein treng ikkje søkje på ny. 

Silje K.N.Grindhaug
Inger H.Lindeflaten
Brit Tone Mesøy
Janet Løklingholm
Elin Serine Oen
Therese Kolstø
Anne Lovise Grindhaug
Gro Grødem
Emilie Mari Fresi Eliassen
Julie Carey Selsaas

SFO er elevane si fritid, og her er leiken det viktigaste. Me vil leggja til rette for god leik, både frileik og i grupper.

 • Me ønskjer at ditt born får ein tydeleg plass her, og at ditt born blir tatt imot med sin personligdom, sine talent og sine forventingar.
 • Me vil bidra til at ditt born har nokon å leike med.
 • Me vil visa respekt for ditt born. Det gjer me ved at me forventar ting av bornet ditt t.d. at dei følgjer dei reglane som gjeld, tar omsyn til andre born og voksne.
 • Me vil at ditt born skal føle tryggleik i skulesamfunnet. Me vil vera ein del av grunnmuren til ditt born, og støtta og hjelpa eller berre slå av ein prat om det trengs.
 • Me ønskjer og ein god dialog med deg som foresatt. Har du bekymringar, eller om du er fornøgd eller misfornøgd med noko gi oss beskjed.
 • Måndagar: Samling – Therese er ansvarleg
 • Tysdagar: Ball leik i gymsal – Silje er ansvarleg
 • Onsdagar: Utetid og mat ein gong i månaden – Inger og Anna er ansvarleg
 • Torsdagar: Fellesleik/aktivitet ute eller i gymsal – Anne Lovise er ansvarleg
 • Fredagar: Bassengleik ungdomsskulen og Bingo – Janet og Gro er ansvarleg
 • Julebord
 • Karneval
 • Sommarfest
 • Halloween
 • Jul
 • Påske